LEVANDE VERKSTAD

LEVANDE VERKSTAD är en väl etablerad metod som har en idé om att alla människor är skapande till sin natur och kan och behöver uttrycka sig i skiftande skapande verksamheter. Att med lek och lustfyllt allvar upptäcka, uppleva och utveckla bilden som uttryck står i centrum, långt viktigare än prestation. Tanken och känslans frihet, ömsesidig respekt, samarbete och gemenskap är centrala begrepp inom LEVANDE VERKSTAD.Inspirationskällorna är många tex. natur, musik, konst, litteratur, känslor,

och vår samtid.

Materialen vi använder är färg, gips, textil, trä, papper och allsköns bråte. Vi arbetar både enskilt och i grupp.Vi ger oss tid att diskutera och reflektera över de tankar och idéer som våra övningar väcker. Man kan se det som en grundkurs som ger allsidiga erfarenheter vilka stimulerar till fortsatt arbete.
LEVANDE VERKSTAD har i sitt arbetssätt en alldeles, alldeles unik speciell förmåga att locka fram och stimulera deltagarnas kreativa lust ! Utgångspungten är att BILDSPRÅKA experimentellt i material och formspråk. Det spelar ingen roll om du är nybörjare eller mer erfaren .....vi är som tillsammans på en resa längs spännande nya vägar. Hittepålighet och tokiga infall bejakas, vi delar erfarenheter och tankar som kommer, det finns inget rätt eller fel.....vi är alla unika och ser och tänker om  saker på olika sätt ! Tillåt dig att överraskas, krydda tillvaron, vänd upp och ner på begreppen, kasta runt bland vedertagna regler, kom loss byt "hjärnhalva", fantisera, tanka mod och ha roligt ! !